Gemeente Den Haag

 
 
 Aanbevelingen

Leo Hopman

Afdelingshoofd

Uitvoering Milieu Taken

Gemeente Den Haag

Top qualities: Personable, Expert, Good Value

“Francois has expertly make the processes of our division work in our workflow system. He works carefully, knows a lot about the matter and works in a friendly match with his client. Francois thinks along and comes up with solutions to difficult issues.”

January 28, 2012

Patrick Goessens

Reporting consultant

“Francois impressed me with his in-depth knowledge and ways to challenge the client to think in a constructive manner to come to the best possible solution. As a human being, I like his dry sense of humour, and his empathy.”

May 31, 2008

Jacques Duivenvoorden

ICT Manager, Gemeente Den Haag 

“Francois made an important contribution to the implementation of workflow for the Erfpacht process at the Municipality of The Hague.”

February 13, 2008

 

Periode

2012 - heden

Opdracht

Dienst Stadsbeheer

Inrichting Vergunningsverleningsprocessen afdeling Markten

Inrichting Werkprocessen Dienst Binnenwateren

Funktie

Workflow  implementatie-consultant

Verantwoordelijkheden  

Proces-analyse,  Workflow-implementatie

 

Periode

2011 - 2012

Opdracht

Bestuursdienst

Management informatie op basis van de huidige werkprocessen m.b.v. Oracle discoverer (voor de afdeling Openbare orde en Veiligheid en Meldpunt Graffiti)

Aanpassing huidige WFM procedures (voor de afdeling Openbare orde en Veiligheid en Meldpunt Graffiti)

Funktie

Workflow  implementatie-consultant, Oracle BI ontwikkelaar

Verantwoordelijkheden  

Proces-analyse,  Workflow-implementatie, ontwikkeling MI rapporten

 

Periode

2006 – 2012

Opdracht

Dienst Stadsbeheer

De huidige gebruikte processen worden onvoldoende of niet ondersteund m.b.v. de WFM4All module. Men wil deze module breder inzetten

o.a. (in 2011) :

Koppeling WFM procedures voor publicatie aan de gemeentelijke publicatieapplicatie (Gemeenteberichten en GX)

Adviesprocessen afdeling Geluid en Lucht

Koppeling werkproces afdeling bodem (Bis4All) aan de WABO procedures (OVX4All en BWT4All)

Funktie

Workflow  implementatie-consultant

Verantwoordelijkheden  

Proces-analyse,  Workflow-implementatie

 

Periode

2006 – 2012

Opdracht

Dienst Stadsbeheer

De huidige gebruikte processen worden onvoldoende of niet ondersteund m.b.v. de WFM4All module. Men wil deze module breder inzetten

Funktie

Workflow  implementatie-consultant

Verantwoordelijkheden  

Proces-analyse,  Workflow-implementatie

 

Periode

2007 – 2010

Opdracht

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Koppeling BWT4All / Octopus Bezwaar en Beroep

De afdeling JZ wil graag haar werkprocessen opnemen in BWT4All.  Daarnaast wil zij graag een koppeling met het systeem van de Adviescommisse Bezwaar en Beroep (Octopus). Deze werkprocessen worden ondersteund door WFM4Al/BWT4All. De aansturing gebeurt automatisch door de Adviescomissie Bezwaar en Beroep vanuit de applicatie Octopus m.b.v. webservices en Oracle BPEL, Vanuit WFM4All worden berichten richting Octopus verzonden m.b.v. Oracle BPEL.

Funktie

Teamleiding Inrichting en Realisatie

Verantwoordelijkheden  

Teamleiding, Functioneel ontwerp en Technische realisatie berichtenverkeer tussen beide applicaties

 

Periode

2006-2007

Opdracht

Bestuursdienst

Dienstoverstijgende procesafstemming

De werkprocessen van een drietal diensten (afdeling Bouwen, Milieu en Brandweer) dienden op elkaar afgestemd te worden. De afstemming is geraliseerd m.b.v. een geautomatiseerd berichtenverkeer tussen de back-office applicaties van de verschillende diensten. Hierbij is gebruik gemaak van de Oracle BPEL techiek.

Funktie

Projectleider

Verantwoordelijkheden  

Proces-analyse, Project-planning en -coordinatie, Overleg met leveranciers, Functioneel Ontwerp

 

Periode

2006

Opdracht

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Integratie van de werkzaamheden van de afdelingen "Verkeer en Infrastructuur" en "Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg" binnen het workflowsysteem dat bij de afdeling BTD (Bouw- en Woningtoezicht) wordt gebruikt.

Funktie

Workflow  implementatie-consultant

Verantwoordelijkheden  

Proces-analyse, Informatie-analyse, Functioneel ontwerp, Implementatie

 

Periode

1999-2004

Opdracht

Erfpachtbedrijf

Vervanging van de oude Erfpachtbeheer applicatie door een procesondersteunende applicatie ten behoeven van het beheer en de heruitgifte van erfpachtrechten (+/- 40.000). Het nieuwe Workflow systeem is leidend voor alle activiteiten van het Erfpachtbedrijf en geintegreerd met diverse applicaties van andere afdelingen (o.a. financieel systeem Oracle Financials, de gemeentelijke basisadministraties van het Kadaster, Belastingdienst, Adressen e.d.).

Funktie

Workflow  implementatie-consultant

Verantwoordelijkheden  

Proces-analyse, Workflow-implementatie, Reporting, Pl/SQL, coordinatie ICT-activiteiten afdeling, Applicatiebeheer

 

 

 
©2019 BURO42SitemapZZPstudio: hosting + webdesign + webdevelopment