Diensten

 
 

De Business Process Management cyclus

 

Buro42 ondersteunt lokale overheden bij het optimaliseren van hun werkprocessen en het inrichten van de daar aan gekoppelde informatievoorziening. Het inrichten van efficiënte werkprocessen, op de juiste wijze ondersteund door ICT in dienst van de medewerkers en het leveren van de gewenste informatiebehoefte is daarbij het doel.

 

 

 

 

 

 

Buro42 kan met haar dienstverlening uw gehele BPM (Business Process Management) cyclus afdekken.

 • Procesmodellering
  In veel organisaties zijn ooit procesbeschrijvingen opgesteld. Vaak blijft het daarbij en inmiddels zijn ze verouderd. Organisaties veranderen echter voortdurend. Buro42 kan samen met u uw procesbeschrijvingen weer laten aansluiten op de huidige situatie. Buro42 maakt daarbij gebruik van in de markt gangbare hulpmiddelen als Protos, Mavim en Visio.
 • Procesanalyse
  U ontdekt dat de uitvoeringen van de dagelijkse activiteiten niet altijd optimaal plaatsvindt of dat deze niet door iedereen op een zelfde wijze worden uitgevoerd. Samen met u analyseert Buro42 de knelpunten en doet Buro42 verbetervoorstellen.
 • Procesontwerp
  Op basis van de knelpuntenanalyse en de verbetervoorstellen ontwerpt Buro42 een nieuwe blauwdruk van uw werkproces. Buro42 gaat daarbij uit van een iteratief proces waarbij samen met u tot een definitief nieuw ontwerp wordt gekomen.
 • Procesimplementatie
  Met het ontwerp als uitgangspunt kan Buro42 voor u de implementatie van dit proces in uw organisatie ondersteunen. Enerzijds vanuit een projectmanagement-rol en anderzijds ook door zelf de implementatie ter hand te nemen. Buro42 maakt daarbij gebruik van de standaardhulpmiddelen die daarvoor bij u in huis aanwezig zijn zoals bijv. WFM4All, KVReport, Oracle BPEL, SmartDocuments e.d.
 • Beheer en Monitoring
  Na implementatie van de nieuwe werkprocessen zullen deze ook moeten worden beheerd en periodiek moeten worden geëvalueerd. Buro42 kan u helpen uw beheerorganisatie op orde te brengen.
  U kunt daarbij denken aan zaken als functionele en technische gebruikersondersteuning, versiebeheer, opleiding. Daarnaast verzorgt Buro42 ook uw management en monitoring-informatie m.b.v. bijvoorbeeld Oracle Discoverer of andere rapportagehulpmiddelen.
 
©2019 BURO42SitemapZZPstudio: hosting + webdesign + webdevelopment